Hasta bilgilerinin, gizlilik hükümleri çerçevesinde sadece
sistem üzerinde girişi yapılacak olup, söz konusu bilgiler uygulama
üzerinde saklanmayacaktır ve Nutricia'nın bu bilgilere hiçbir
şekilde erişimi yoktur.

Bu uygulama Nutricia'nın bilime, eğitime ve çocuk sağlığına
koşulsuz desteği ile oluşturulmuştur.

Referans: Neyzi O, ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51 : 1-14